• Featured
 • Reduced

Mladinski hotel

621,000.00 € (Starting bid)

 • Date added: 02. Jun 2022
 • Deadline of application: 20. Jun 2022 (Expired)
 • Type of use: Public auction
 • Property type: Office
 • Size: 994,90 m2
 • Location: Center
 • Address: Osojnikova cesta 9, 2250 Ptuj
 • Year of construction: 1999
 • Building number: 3154
 • ID of building part: 177, 198, 228, 236
 • ID of cadastral municipality: 400
 • Cadastral municipality: Ptuj
 • Utilities:
  • Water supply
  • Electricity
  • Gas
  • Sewage
  • Road

Predmet prodaje: Mladinski hotel, Osojnikova cesta 9, 2250 Ptuj: - nepremičnina katastrska občina 400 Ptuj, stavba 3154, posamezni del 177 (ID 5537511), površine 66,7 m2, - nepremičnina katastrska občina 400 Ptuj, stavba 3154, posamezni del 198 (ID 5537613), površine 346,6 m2, - nepremičnina katastrska občina 400 Ptuj, stavba 3154, posamezni del 228 (ID 5804139), površine 395,3 m2, - nepremičnina katastrska občina 400 Ptuj, stavba 3154, posamezni del 236 (ID 5538909), površine 186,3 m2, skupna površina vseh posameznih delov stavbe je 994,90 m2. *Nepremičnina (v nadaljevanju: predmetna nepremičnina) se prodaja kot celota, s pripadajočimi premičninami, ki se v prostorih nahajajo. *Iz vpogleda v zemljiško knjigo na dan 24. 5. 2022 je razvidno, da sta pri predmetni nepremičnini kot lastnici vknjiženi Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250, v solastniškem deležu do 375/1000. Solastniški delež do 625/1000 je vknjižen na Republiko Slovenijo. Pri predmetni nepremičnini ni vknjižena nobena pravica ali pravno dejstvo, ki bi omejevalo lastninsko pravico na nepremičnini. * Za predmetno nepremičnino je Upravna enota Ptuj, dne 10. 9. 1999, izdala uporabno dovoljenje, št. 351-529/92-4-BJ, za mladinski hotel, zgrajen na podlagi gradbenega dovoljenja št. 351-529/92-4-BF z dne 7. 6. 1999. *Za mladinski hotel je izdelana energetska merjena izkaznica št. 2015-173-147-25700, ki jo je, dne 24. 7. 2015, izdalo podjetje Inženirske storitve in svetovanje Luka Hočevar s.p.

Attachments

Urša Simonič

 • 02 748 29 17
 • ursa.simonic@ptuj.si

Request more information

 •