Parc. št. 488/1, 487/1 in 487/35, vse k.o. Ptuj

Pokličite za ceno!

 • Datum objave: 06.10.2016
 • Vrsta razpolaganja: Prodaja
 • Vrsta nepremičnine: Zemljišče
 • Velikost: 18.435,00 m2
 • Lokacija: Ob Osojnikovi cesti
 • Lastninski delež: 1/1
 • Šifra katastrske občine: 400
 • Naziv katastrske občine: Ptuj

 

Namenska raba: centralne dejavnosti (območja historičnega ali novih jeder, kjer gre pretežno za prepletanje trgovskih, oskrbnih, storitvenih, upravnih, socialnih, zdravstvenih, vzgojnih, izobraževalnih, kulturnih, verskih in podobnih dejavnosti ter bivanje

Prostorski izvedbeni akt: predviden sprejem OPPN-ja

 

Lokacija

Nina MAJCEN OGRIZEK

 • 02 748 29 74
 • nina.majcen@ptuj.si

Zahtevajte več informacij

 •