1804, 1805/1, 1806, 1807, 1808/1, 1809, 1810 in 1811/1

894,300.00 € (Starting bid)

Expired

 • Date added: 09. Oct 2023
 • Deadline of application: 06. Nov 2023 (Expired)
 • Type of use: Public auction
 • Property type: Land
 • Size: 14.905,00 m2
 • Ownership share: 1/1
 • ID of cadastral municipality: 400
 • Cadastral municipality: Ptuj

Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, na podlagi 50. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 – ZDLGPE in 175/20), 13. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ptuj za leto 2023, objavlja javno dražbo za prodajo nepremičnin k.o. 400 Ptuj parcele 1804, 1805/1, 1806, 1807, 1808/1, 1809, 1810 in 1811/1

Attachments

Location

Tina Petovar

 • 02 748 29 14
 • tina.petovar@ptuj.si

Request more information

 •