Parc.št. 1807, 1808/1, 1808/2, 1809, 1810, 1811/1, 1805/1, 1804, 1806, vse k.o. Ptuj

Pokličite za ceno!

  • Datum objave: 06.10.2016
  • Vrsta razpolaganja: Najem
  • Vrsta nepremičnine: Zemljišče
  • Velikost: 15.897,00 m2
  • Lastninski delež: 1/1
  • Šifra katastrske občine: 400
  • Naziv katastrske občine: Ptuj

 

Namenska raba: površine drugih območij (namenjene zlasti večjim nakupovalnim centrom, sejmiščem, zabaviščnim parkom, prireditvenim prostorom in drugim podobnim dejavnostim)

Prostorski izvedbeni akt: predviden sprejem OPPN-ja

 

Lokacija

Nina MAJCEN OGRIZEK

  • 02 748 29 74
  • nina.majcen@ptuj.si

Zahtevajte več informacij

  •