Parc. št. 983/1, 984/2 in 985/2, vse k.o. Ptuj

Pokličite za ceno!

  • Datum objave: 06.10.2016
  • Vrsta razpolaganja: Prodaja
  • Vrsta nepremičnine: Zemljišče
  • Velikost: 25.543,00 m2
  • Lastninski delež: 1/1
  • Šifra katastrske občine: 400
  • Naziv katastrske občine: Ptuj

 

Površina:

parc. št. 983/1 k.o. Ptuj: 17.727 m2

parc. št. 984/2 k.o. Ptuj: 986 m2

parc. št. 985/2 k.o. Ptuj: 6.830 m2

Namenska raba: centralne dejavnosti (kot so območja historičnega ali novih jeder, kjer gre pretežno za prepletanje trgovskih, oskrbnih, storitvenih, upravnih, socialnih, zdravstvenih, vzgojnih, izobraževalnih, kulturnih, verskih in podobnih dejavnosti ter bivanje)

Prostorski izvedbeni akt: OPPN v izdelavi

 

Nina MAJCEN OGRIZEK

  • 02 748 29 74
  • nina.majcen@ptuj.si

Zahtevajte več informacij

  •