Parc. št. 1746 in 1747/1, vse k.o. Ptuj

30,00 € / m2 (Informativna vrednost)

 • Datum objave: 07.10.2016
 • Vrsta razpolaganja: Prodaja
 • Vrsta nepremičnine: Zemljišče
 • Velikost: 3.264,00 m2
 • Lastninski delež: 1/1
 • Šifra katastrske občine: 400
 • Naziv katastrske občine: Ptuj

 

Površina:

 • parc. št. 1746 k.o. Ptuj: 1.432 m2

 • parc. št. 1747/1 k.o. Ptuj: 1.832 m2

 

Namenska raba : gospodarska cona (namenjene obrtnim, skladiščnim, prometnim, trgovskim, poslovnim in proizvodnim dejavnostim)

Prostorski izvedbeni akt: OPN

 

Nepremičnine bodo prodane minimalno po vrednosti, kakor bo določena v cenilnem poročilu, ki bo pridobljeno v sklopu postopka prodaje.

Nepremičnine se bodo prodajale po metodi javne dražbe oziroma javnega zbiranja ponudb.

 
 

Nina MAJCEN OGRIZEK

 • 02 748 29 74
 • nina.majcen@ptuj.si

Zahtevajte več informacij

 •