Parc. št. 2436/1, 2761/4 in 2766/2, vse k.o. Ptuj

30,00 € / m2 (Informativna vrednost)

  • Datum objave: 07.10.2016
  • Vrsta razpolaganja: Prodaja
  • Vrsta nepremičnine: Zemljišče
  • Velikost: 20.483,00 m2
  • Lastninski delež: 1/1
  • Šifra katastrske občine: 400
  • Naziv katastrske občine: Ptuj

 

Površina:

parc. št. 2436/1 k.o. Ptuj: 14.682 m2

parc. št. 2761/4 k.o. Ptuj: 4.874 m2

parc. št. 2766/2 k.o. Ptuj: 927 m2

 

Namenska raba: industrijska cona (namenjene industrijskim dejavnostim)

 

Prostorski izvedbeni akt: OPPN

 

Dovoz – izvoz:

parc. št. 2436/1 - priključek možen na LC 328041-Ptuj - Dolena - Marinja vas

parc. št. 2761/4, 2766/2 - poteka po parcelnih št. 2756/10, 2756/6, 2767/2 k.o. Ptuj,  za katere je potrebno pridobiti pravico do uporabe ali odmeriti cesto po 2436/1, k.o. Ptuj 

Orientacijska vrednost nepremičnin: 30,00 ( na podlagi prodaj primerljivega premoženja)

Nepremičnine bodo prodane minimalno po vrednosti, kakor bo določena v cenilnem poročilu, ki bo pridobljeno v sklopu postopka prodaje Nepremičnine se bodo prodajale po metodi javne dražbe oziroma javnega zbiranja ponudb.

 

 


Nina MAJCEN OGRIZEK

  • 02 748 29 74
  • nina.majcen@ptuj.si

Zahtevajte več informacij

  •