parc. št. 3503/3 k.o. Ptuj

45,00 € / m2 (Informativna vrednost)

  • Datum objave: 24.09.2019
  • Vrsta razpolaganja: Prodaja
  • Vrsta nepremičnine: Zemljišče
  • Velikost: 685,00 m2
  • Šifra katastrske občine: 400
  • Naziv katastrske občine: Ptuj

Prodaja se šest  gradbenih parcel različnih velikosti (od 670 - 777 m2) na katerih je možna gradnja prostostoječih stanovanjskih hiš, v maksimalnih tlorisnih gabaritih 12 x 10 metrov. Hiše so lahko etažnosti K+P+M, dovoljene so dvokapne strehe naklona med 35-45 stopinj. Za območje je sprejet OPPN.

Brina SOLINA

  • 02 748 29 05
  • brina.solina@ptuj.si

Zahtevajte več informacij

  •