• Izpostavljeno
 • Znižano

42.464,00 € (Izhodiščna cena)

 • Datum objave: 04.06.2024
 • Vrsta razpolaganja: Prodaja
 • Vrsta nepremičnine: Zemljišče
 • Velikost: 24.979,00 m2
 • Lokacija: ČS Grajena
 • Lastninski delež: 1/1
 • Šifra katastrske občine: 367
 • Naziv katastrske občine: Grajenščak

Postopek se vodi v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih. Vsakdo, ki želi dati pisno izjavo o sprejemu ponudbe, le to pošlje priporočeno Upravni enoti Ptuj ali neposredno vloži na upravni enoti. Več informacij v prilogi oz. na spletni povezavi: https://e-uprava.gov.si/si/e-uprava/oglasnadeska/podrobnosti-objave.html?id=9422653 Povezava do lokacije, Google Maps: https://www.google.com/maps/@46.4808691,15.8315142,18z?entry=ttu

Priponke

Lokacija

Urša Simonič

 • 02 748 29 17
 • ursa.simonic@ptuj.si

Zahtevajte več informacij

 •