1804, 1805/1, 1806, 1807, 1808/1, 1809, 1810 in 1811/1

894.300,00 € (Izhodiščna cena)

Oglas je potekel

 • Datum objave: 09.10.2023
 • Rok za prijavo: 06.11.2023 (Oglas je potekel)
 • Vrsta razpolaganja: Javna dražba
 • Vrsta nepremičnine: Zemljišče
 • Velikost: 14.905,00 m2
 • Lastninski delež: 1/1
 • Šifra katastrske občine: 400
 • Naziv katastrske občine: Ptuj

Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, na podlagi 50. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 – ZDLGPE in 175/20), 13. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ptuj za leto 2023, objavlja javno dražbo za prodajo nepremičnin k.o. 400 Ptuj parcele 1804, 1805/1, 1806, 1807, 1808/1, 1809, 1810 in 1811/1

Priponke

Lokacija

Tina Petovar

 • 02 748 29 14
 • tina.petovar@ptuj.si

Zahtevajte več informacij

 •