Parcela št. 332/5, 332/8, 332/9 in 332/10, vse k.o. Krčevina pri Ptuju

89.959,00 € (Izhodiščna cena)

 • Datum objave: 06.10.2016
 • Vrsta razpolaganja: Prodaja
 • Vrsta nepremičnine: Zemljišče
 • Velikost: 2.293,00 m2
 • Lokacija: Orešje
 • Lastninski delež: 1/1
 • Šifra katastrske občine: 392
 • Naziv katastrske občine: Krčevina pri Ptuju

Nepremičnine ležijo na območju stanovanjskih površin ob cesti LC 328 091- Vičava-Orešje-Čreta.

Parcele se nahajajo v območju varstva kulturne dediščine z oznako EŠD:9155 Arheološko območje na levem bregu reke Drave, ki je zavarovano z Odlokom o razglasitvi nepremičnin kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Ptuj (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 35/89, Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 1/ 08, 7/09, 9/10, 12/10).

Prostorski izvedbeni akt: OPN

Priponke

Lokacija

Nina MAJCEN OGRIZEK

 • 02 748 29 74
 • nina.majcen@ptuj.si

Zahtevajte več informacij

 •