parc. št. 3503/2 k.o. Ptuj

45.00 € / m2 (Informational value)

  • Date added: 24. Sep 2019
  • Type of use: For sale
  • Property type: Land
  • Size: 670,00 m2

Prodaja se šest  gradbenih parcel različnih velikosti (od 670 - 777 m2) na katerih je možna gradnja prostostoječih stanovanjskih hiš, v maksimalnih tlorisnih gabaritih 12 x 10 metrov. Hiše so lahko etažnosti K+P+M, dovoljene so dvokapne strehe naklona med 35-45 stopinj. Za območje je sprejet OPPN.

Brina SOLINA

  • 02 748 29 05
  • brina.solina@ptuj.si

Request more information

  •